Howdy!

Tervetuloa sivuillemme!

Tyytyväisiä lehmiä

Toimijat

Aatetta.

Me keskustaopiskelijat vaadimme yhteiskunnan suunnan muutosta. Vaihtoehtomme on hajautetun yhteiskunnan puolustaminen.

Esimerkiksi elämisen edellytykset on tarjottava muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Vaadimme myös talous- ja aluepolitiikan suunnan kääntämistä. Politiikan pitää tukea Pohjois-Suomen ja vähävaraisten väestönosien toimeentulon edellytyksiä.

Toimintamme lähtökohtana on keskustalainen ihmiskäsitys. Pelkän materiaalian lisäksi on tavoiteltava yksilön henkistä kasvua paremmaksi ihmiseksi. Kaiken yhteiskunnallisen toiminnan perustaksi on asetettava ihmisyys ja sen kehitystarve.

Ohjenuoramme

"Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi."

-Santeri Alkio